UPI RY:N ANSIO JA HARRASTUSMERKKISÄÄNNÖT

UPI RY   SÄÄNNÖT         Ansio- ja harrastusmerkit         29.3.1995

UPI RY:N ANSIO JA HARRASTUSMERKKISÄÄNNÖT

1.   Yhdistyksen ansiomerkki ja harrastusmerkki annetaan ansioista UPI ry:n toiminnassa. Niiden tarkoituksena on olla tunnuksenosoituksena asianomaiselle ja samalla yhdistyksen työn tunnetuksi tekijänä sekä kannustaa merkkiensaajia jatkuvaan työhön yhdistyksen toimintaperiaatteiden hyväksi.

Ansiomerkit

2.   UPI ry:n rinnassa kannettavaksi tarkoitettu ansiomerkki on seppeleen ympäröimä ja siivillä varustettu UPI:n merkki. Ansiomerkkejä on kaksi: kultainen ja hopeinen.

3.   UPI:n hallitus myöntää yhdistyksen ansiomerkit. Ne annetaan ansiomerkin saajille hallituksen määräämässä tilaisuudessa. Merkkien jaossa noudatetaan periaatetta, että asianomaisella on oltava UPI:n hopeinen ansiomerkki ennen kuin hänelle voidaan antaa kultainen ansiomerkki.

4.   Ansiomerkit maksetaan yhdistyksen varoista

Kultainen ansiomerkki

5.   Henkilölle, joka on tuloksia tuottavalla tavalla ottanut aktiivisesti osaa UPI:n johtoelimien toimintaan usean vuoden aikana, voidaan myöntää kultainen ansiomerkki. Tällöin hänen on saatava vähintään kaksikymmentä (20) pistettä seuraavassa kohdassa mainitulla tavalla.

6.   Kultaisella ansiomerkkiä varten annetaan eri tehtävissä seuraavasti: Kutakin yhdistyksen toimintavuotta kohden, jolloin asianomainen on aktiivisesti ottanut osaa yhdistyksen toimintaan:

Hallituksen puheenjohtaja 4.0 pistettä
Hallituksen varapuheenjohtaja 3.0 pistettä
Hallituksen jäsen 2,5 pistettä
Yhdistyksen sihteeri, tiedottaja 3.0 pistettä
Yhdistyksen rahastonhoitaja, kirjanpitäjä 3.0 pistettä
Jaoston puheenjohtaja 2.0 pistettä
Jaoston sihteeri 1,5 pistettä
Jaoston jäsen 1.0 pistettä
Harrastusta vaativista luottamustehtävistä yhdistyksen toiminnassa 1.0 pistettä
Innokkaasta osallistumisesta yhdistyksen tapahtumiin 1.0 pistettä
Kahdesta eri toiminnasta ei samana vuonna voi saada pisteitä.

7.   Kultainen ansiomerkki voidaan myös hallituksen harkinnan mukaan myöntää henkilölle, joka on ansioituneesti toiminut yhdistyksen säännöissä määriteltyjen ja tarkoitusten toteuttamisessa. asian esittelee hallituksen puheenjohtaja.

Hopeinen ansiomerkki

8.   Henkilölle, joka aktiivisesti ottanut osaa yhdistyksen luottamustehtävien hoitoon usean vuoden ajan ja saanut vähintään kaksikymmentä (20) pistettä seuraavassa kohdassa mainitulla tavalla, voidaan myöntää  hopeinen ansiomerkki.

9.   Hopeista ansiomerkkiä varten annetaan eri tehtävistä pisteitä seuraavasti:  Kutakin yhdistyksen toimintavuotta kohden kohdassa 6. mainituista tehtävistä siinä mainitut pistemäärät kaksinkertaistuvat. Kahdesta eri toiminnasta ei samana vuonna voi saada pisteitä.

10.   Hopeinen ansiomerkki voidaan myös esittää myönnettäväksi henkilölle, joka on ansioitunut säännöissä määritellyn yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisessa. Asian esittelee hallituksen puheenjohtaja.                   Harrastusmerkki

11.   Yhdistyksen harrastusmerkki on UPI:n pienoiskokoinen rintaneulamerkki.

12.   UPI:n jäseneksi kuuluvien yritysten tai yhteisöjen henkilöille (UPI:laisille) yhdistysten hallitus voi myöntää harrastusmerkin seuraavin perustein: – Asianomainen on ottanut osaa yhdistyksen toimintaan vähintään kymmenen (10) vuotta. – Asianomainen on erityisesti kunnostautunut yhdistyksen työssä.

13.   Jäsenistön on toimitettava harrastusmerkkiehdotukset yhdistyksen hallitukselle vuosittain tammikuun 31.päivään mennessä.

14.   Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan myöntää yhdistyksen harrastusmerkin myös henkilölle, joka ei ole osallistunut varsinaiseen yhdistyksen toimintaa, mutta on ansioituneesti toiminut yhdistyksen hyväksi.

15.   Harrastusmerkit maksetaan yhdistyksen varoista, mikäli hallitus ei  toisin päätä. Uuden merkin lunastaminen

16.   Jos yhdistyksen ansio- tai harrastusmerkin saanut henkilö kadottaa merkkinsä, hän on oikeutettu lunastamaan itselleen uuden. Anomus jätetään kirjallisena yhdistyksen hallitukselle.

17.   Nämä säännöt ja niihin tehtävät muutokset hyväksyy UPI:n hallitus.

Helsingissä maaliskuun 28 päivänä 1995