Upi 30 vuotta

PUULAAKIN PUOLESTA

Muistiinpanoja Helsingin toiminimien ja virastojen
yhteisen urheiluseuran Urheilu – Propaganda Idrotin UPI:n toiminnasta kolmekymmen- vuotistaipaleella 1925 – 1954.